L u c y n a    Z w o l i n s k a
c h o r e o g r a p h e r


                                                                                                                        

UPCOMING

HORIZONT_ TiV Saarbr├╝cken
5 & 6.10.2023
24 & 25.11.2023SAND_ B&Z Productions 2022

HORIZONT_ 2023

MALY KSIAZE _ Opera na Zamku w Szczecine 2022

REFLEXIO _ Zwolinska/ Przybył/ Basilico 2020